I denne rapporten drøftes en modell og hvordan  gjenopprettende prosess kan benyttes i samspill med «Good life model» for å håndtere marginalisering, radikalisering og  voldelig ekstremisme.

Det gode livs modell

Modellen  bygger på prinsippene i gjenopprettende prosess, positiv psykologi og Good Lives Model. Metodikken dreier seg om å styrke de unge, slik at de kan finne fram til positive verdier i livet. I den sammenhengen er  «The Good Lives Model (GLM)»  en  mulig modell å benytte. GLM tar utgangspunkt i at vi påvirkes av søken etter goder i livet og følelsen og opplevelsen av velvære, meningsfullhet og tilhørighet.

Du finner nyttige referanser og kan lese mer her.