Den 31. januar arrangerte Erik Kruse, SLT Koordinator i Fredrikstad kommune, workshop på Litteraturhuset i Fredrikstad med over 50 fagfolk fra 40 forskjellige etater tilstede. Han innledet med å poengtere at vi ikke bare må forhindre utenforskap, men vi må også tørre å jobbe med de som er ekstreme i sin væremåte.  

Så fikk 11 stiftelser og organisasjoner presentere seg selv og sitt arbeid i forhold til temaet og det var anledning for «speed-dating» etterpå for å stille spørsmål og komme i dialog med mulige fremtidige samarbeidspartnere. Blant deltakerne var Antirasistisk senter, Dialogforum Østfold, Minotenk, 22. juli senteret, faktisk.no, Stopp hatprat-kampanjen og rosa kompetanse.

Flere av innlederne poengterte at vi ikke kan ta demokrati for gitt og at vi må jobbe bevisst for å lære ungdom at vi må ha respekt for hverandre som medmennesker selv om vi er uenig. Og flere fortalte hvordan de jobber med inkludering av mennesker med ulik bakgrunn for å skape fellesskap og forhindre utenforskap.

Vi fikk også et innblikk i Fagfornyelsen hvor Utdanningsdirektoratet arbeider med å fornye alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring som skal tas i bruk fra 2020. Den nye planen skal prioritere tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevant.

Sammen fikk vi også mulighet å diskutere hvordan vi kan jobbe for å fremme demokrati og medborgerskap og jobbe mot gruppefiendtlig og ekstremisme. Flere tiltak som ble trukket frem var å skape inkluderende arenaer, lavterskeltilbud, støtte opp om og engasjere seg i frivillige aktiviteter, tilpasse behov til den enkelte og koordinere tverretatlig innsats.

Erik sa det så fint på begynnelsen av dagen at vi kan ikke gjøre alt, men vi må unngå å ikke gjøre noe.

Takk for at vi fikk delta på workshopen! Vi ble mektig imponert over alle de gode tilbudene som finnes og ønsker alle lykke til videre med det gode og viktige forebyggende arbeidet dere gjør!