Opplever kvinner og menn like mye vold i parforholdet? Er vold i parforholdet et uttrykk for manglende likestilling? Og hva er sammenhengen mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet for øvrig?

Studien «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt» finner at kvinner er langt mer utsatt for grov, seksuell og gjentatt vold i parforhold. Kvinner frykter i større grad å bli skadet eller drept enn menn utsatt for samme type handling. Når det gjelder mild partnervold, er kvinner og menn like utsatt. Den kvalitative delen av studien diskuterer hvordan vold i parforhold bør defineres.

Seksuell vold, og vold i svangerskapet, er en viktig del av kvinners voldsutsatthet i parforhold. Den seksuelle volden dekker et bredt spekter av voldsformer, fra det som kan anses som milde former og seksuell trakassering, til voldtekt. Under graviditet og barseltid er kvinner er særlig sårbare for vold, og fødsel kan være traumatisk for kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Den seksuelle og reproduktive volden flyter over i hverandre.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Les hele saken, og last ned publikasjonen her.