Hilde Langvann fra Hjelpekilden forteller i dette foredraget om mekanismer i lukkede religiøse miljøer, og hvordan disse mekanismene påvirker den voldsutsattes holdning til egen situasjon og holdning til eksternt hjelpeapparat. Filmen er nå tilgjengelig for alle. 

Om filmen:

For noen kan det å ha en tro tilføre livet en ekstra dimensjon og livsglede. Men av og til kan tro bli usunn, og noen ganger kan det religiøse fellesskapet være overvåkende og stille urimelige krav til sine medlemmer. Denne kontrollen kan noen ganger bli til psykisk vold. Dette og andre temaer undersøker Hilde Langvann i denne filmen.

Filmen med undertekster finnes her.

Filmen uten undertekster finnes her. 

Relevante lenker og artikler:

  • www.hjelpekilden.no 
  • Kosuta, Minela (2018) «Av og til kunne jeg ønske jeg hadde en hijab å skylde på eller noe som gjør meg synlig», Universitetet i Agder.
  • Norbakken, Ellen (2012) «Når ord mangler. Om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer» Diakonhjemmet Høgskole.
  • Van den Bos, Kees mfl. (2020) «Sexual abuse and willingness to report sexual abuse within the Jehovah’s witness community». Scientific Research and Documentation Center of the Ministry of Justice and Security.
  • Serien «NRK Brennpunkt: Guds utvalgte» gir et innblikk i kristne, lukkede trossamfunn.

Om innlederen:

Hilde Langvann er daglig leder for Hjelpekilden Norge. Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som bistår mennesker med bakgrunn fra lukkede eller strenge religiøse miljøer.