Denne uken setter Redd Barna og NRK Super fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot barn. På Redd Barnas rettighetsfrokost i Oslo 6. november om hvorfor og hvordan snakke med barn var både Helsesista, Statens Barnehus Oslo, Støttesenter mot incest Oslo og flere tilstede for å fortelle en fullsatt sal om viktigheten av å tørre å spørre, og at alle kan utgjøre en forskjell i et barns liv.

Seksuelle overgrep mot barn er et tema som i mange år har vært tabubelagt – og som for mange fortsatt er vanskelig å ta inn over seg at skjer. Nyere omfangsundersøkelser har vist at det er mange barn som blir utsatt for langvarige og grove seksuelle overgrep, og at mange jenter og gutter opplever en rekke seksuelle krenkelser innen de fyller 18 år. Rettighetsfrokosten om hvorfor og hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep, er en del av Redd Barnas årlige Forstyrringsuke – en temauke om vold og overgrep mot barn. I år er uken fra 4.-12.november og det arrangeres temamøter og aktiviteter landet rundt i disse dagene.

Barn trenger kunnskap om retten til å sette grenser og om seksuelle overgrep, men mange voksne føler seg usikre i møte med denne tematikken. Det er behov for mer kunnskap om hvordan man kan snakke med barn om dette på en god måte, og på rettighetsfrokosten fikk deltakerne derfor med seg noen gode råd. Dette inkluderte: tør å ta imot det du får høre, fokuser på barnets sikkerhet og tenk på hvem som bør kontaktes videre. Et annet godt råd som ble nevnt er å «skynde seg langsomt», og å ha gode rutiner på arbeidsplassen for hva som skal gjøres ved avdekking av seksuelle overgrep.

Barn må få mer kunnskap

Et poeng som blir trukket frem av både barn og voksne er at barn må få kunnskap om hva seksuelle overgrep er, at dette er ulovlig og om hvordan de kan si ifra til noen at de blir utsatt for dette. Redd Barna har fått støtte av blant annet Kfk til å utvikle et undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for barn på 5.-7. trinn kalt #JegErHer». Undervisningsopplegget består av to filmer, et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer. Det inneholder også råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Opplegget er utviklet i samarbeid med Støttesenter mot Incest Oslo, og kan lastes ned fra Redd Barnas nettsider.

«Kroppen min eier jeg»

I dag lanseres også fire tegnefilmer i en serie kalt «Kroppen min eier jeg», som er produsert av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Filmene sendes på NRK Super under deres temadager om seksuelle overgrep 6., 7. og 8. november, og passer for aldersgruppen 6-8+ år. Målet med serien er at barn skal tørre å varsle en voksen, og filmene kan brukes av voksne i undervisning på skolen og andre steder. Filmene kan lastes ned på NRK Super sine nettsider, og et veiledningsopplegg utviklet av Redd Barna finnes her. Under temadagene vil det også vises drama for målgruppe 10-12 år, musikkvideo om å bestemme over egen kropp for målgruppe 8+ samt at det vil komme dokumentar- og nyhetsstoff fra Supernytt.

Det er svært viktig at barn får vite om hva seksuelle overgrep, at det er ulovlig og at de bør si ifra til en voksen. Samtidig må man fortsette å jobbe med kompetanseheving av voksne, slik at de tør å spørre, kan ta imot barnet på en trygg måte og vet hvem de skal kontakte videre. Å samarbeide og løfte temaet på mange arenaer er også viktig for å nå ut til flest mulig, noe «Helsesista» nevnte under sitt innlegg. Dette vil Kfk fortsette å bidra med, blant annet gjennom vår tilskuddsordning.