Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppa «Sammen for utsatte barn og unge» i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner. Et ekspertutvalg bestående av fire ungdommer fra kartleggingen, har gitt innspill og bidratt med å lage rapporten.

Det har ikke vært tradisjon for å bringe inn barn og unges egne erfaringer fra skolehelse- og barneverntjeneste i våre tre kommuner. Vårt ønske er at det systematisk innhentes kunnskap fra barn og unge, og at dette bringes tilbake til de ulike tjenestene. På den måten kan kunnskapen bidra til praksisforbedringer, endring av holdninger og arbeid med verdier hos den enkelte ansatte og i tjenesten.

Last ned hele rapporten som PDF her.