Men ofte er forebyggende tiltak taperen i budsjettkamper. Derfor har KS laget «Utenfor-regnskapet», som tallfester hvor mye vi potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det ligger omfattende beregninger bak «Utenfor-regnskapet». Data er koblet sammen på helt ny måte, noe som gir oss ny kunnskap om hva vi kan spare på å forebygge, når vi bør sette inn tiltak og hvem som har størst fare for å falle utenfor.

Verktøyet er Utenfor-regnskapet, en økonomisk modell som beregner den potensielle gevinsten av å lykkes med å få flere ungdom gjennom utdanningsløpet, flere inn i jobb og sikre at alle er en del av fellesskapet. Rambøll har laget modellen på oppdrag fra KS.

– For mange av våre ungdommer havner på kanten av samfunnet. Problemet er at vi ofte handler for sent, og at tiltakene ikke virker slik de var tenkt. Vi håper at Utenfor-regnskapet vil bidra til et skifte slik at det som i dag blir sett på som en utgift heller ses som en investering i mennesker, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Bak modellen ligger det omfattende økonomiske beregninger. Ved å bruke tverrsnittsdata fra SSB, Norsk Pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister kan kostnader, inntekter og forbruk av offentlige tjenester sees over et livsløp. Disse analysene kobler data på en måte som aldri før har vært gjort i Norge.

Les mere her: