En Ressursvenn er en frivillig som kobles sammen med en kvinne som har levd med en voldelig partner og som har klart å komme seg ut av denne situasjonen. Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner er en allianse som jobber for å forebygge vold mot kvinner.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging hadde et møte med Norske Kvinners Sanitetsforening på deres hovedkontor i Oslo og fikk høre nærmere om tiltakene.

Ressursvenn

Koblingen mellom den voldsutsatte og ressursvennen skjer etter at den akutte fasen for strakstiltak på krisesenteret er over. Den frivillige skal først og fremst være et medmenneske og en støttespiller for den voldsutsatte. Når sanitetsforeningen har valgt å kalle det «Ressursvenn» er dette for å henlede oppmerksomheten på at hverdagsfokuset skal være på den voldsutsattes ressurser, styrker og muligheter. Møtet mellom den frivillige og den voldsutsatte skal dreie seg om å gjøre hyggelige ting sammen, gå en tur, lage mat eller bare snakke sammen. Det skal være uformelt og det skal ikke koste noe. Sanitetsforeningen annonserer behovet for ressursvenner, på nettstedet frivillig.no. Man får opplæring av sanitetsforeningen før man kobles med en voldsutsatt, man forplikter seg for minst 1 år og man må være egnet og ha levert politiattest.

Dette er et veldig viktig arbeid fordi vi vet at mangel på støtte gjør at mange voldsutsatte flytter tilbake til en voldelig partner; noen ganger igjen og igjen. Mange har vært holdt under sterk sosial kontroll av partneren og kan til og med ha vanskeligheter med å orientere seg i samfunnet når de flytter for seg selv. En Ressursvenn kan derfor bli et bidrag til det å kunne kjenne trygghet, få oversikt over nærmiljøet og ikke minst få et nettverk.

Du kan lese mer om Ressursvenn her.

Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner

Alliansen «Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner» ble etablert i 2012 og består i dag av organisasjonene Den norske kirke, Islamsk råd Norge, Reform – Ressurssenter for menn, Norske Kvinners Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Virke, Digni og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Ideen bak alliansen er at når så mange går sammen får man tyngde for å arbeide for at problemet med vold mot kvinner blir satt høyt på den politiske dagsorden. Alliansen har en rød knapp som symbol, man kan ha den på seg for å vise at man tar avstand fra vold mot kvinner – det er en del av det holdningsskapende arbeidet hos alliansen. Mye godt arbeid er gjort i regi av Rød Knapp-alliansen, både for å fremme tiltak for å forebygge vold mot kvinner og også for å hjelpe voldsutsatte kvinner. Høsten 2017 kom en statusrapport om arbeidet til alliansen, skrevet av Thea Austgulen og Anne-Marie Gulichsen fra JURK, for Rød Knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner.

Kfk har støttet foreningen med tilskuddsmidler til de to ovennevnte tiltakene.

Du kan lese mer om Rød Knapp-alliansen her.