Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 59 resultater
123 ... 6Neste »

En plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge

I Tromsø har skolene rapportert om en økning av seksuelt krenkende handlinger hos barn og unge. Politirådet vedtok i 2017 at det skulle lages en tverrfaglig plan for å forebygge og håndtere denne typen handlinger, og avdeling for oppvekst og utdanning ledet arbeidet med å utarbeide denne.

Nettkurset «Trygg i egen seksualitet»

Likestillingssenteret har i flere år holdt kurset "Trygg i egen seksualitet", som nå finnes som nettkurs. Kurset gir kursdeltageren kunnskap om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting rettet mot personer med utviklingshemming og funksjonsvariasjon. Kurset gir også deltageren kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan vi kan håndtere og varsle overgrep.

«DE ER ALLE BARN» – Rapport fra en nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge

I rapporten kan du lære om erfaringer fra forebyggende arbeid i møte med barn forskjellige steder i landet, om politiets og barnehusets arbeid i Oslo, og du vil få informasjon om hvordan man kan arbeide med dette klinisk. Du kan også la deg inspirere av eksempler på tverrprofesjonelle samarbeid, som er sentralt for å lykkes i arbeidet med å forebygge skadelig seksuell atferd.

#Jegerher – Redd Barnas undervisningsopplegg om seksuelle overgrep mot barn

Redd Barna har i flere år laget gode undervisningsopplegg for skoler. Gjennom filmer og undervisningsmateriell kan ansatte på skoler, og fra høsten 2020 barnehager, selv ta opp tematikken seksuelle overgrep mot barn. Opplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene. Materialet er gratis, og kan bestilles fra Redd Barnas nettsider. 

Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer

På 1990-tallet hadde Island en av de høyeste tallene i Europa når det gjaldt alkoholbruk blant tenåringer. Det var også et omfattende bruk av illegale rusmidler, spesielt cannabis, og økning i saker som omhandlet vold og ordensforstyrrelser. I dag topper Island den europeiske statistikken over tenåringene som ruser seg minst. Suksessfaktorene i hele satsingen er en forskningsbasert praksis med en samfunnsbasert tilnærming, og politikken har blitt utformet og iverksatt i tett dialog mellom forskere, beslutningstakere og praktikere.

Helhedsindsats for udsatte familier

Gladsaxe kommune i Danmark har fra 2016 hatt et fokus på tidlig og helhetlig innsats overfor sosialt vanskeligstilte foreldre og barn. Målet var å skape stabilitet i familien, bringe foreldrene nærmere arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet og gi barna i familien et grunnlag for å kunne skape et godt liv. Innsatsen besto av et tverrfaglig team av tre familiekoodinatorer med sosialfaglig bakgrunn. 80% av familiene gir uttrykk for at de har opplevet en positiv progresjon i løpet av innsatsen. Langt de fleste synes de er kommet nærmere de mål de satte seg i utgangspunktet. Også barnas trivsel økte.

Inspirasjon til, hvordan digital kommunikasjon kan styrke kontakten med anbrakte børn og unge

Dette heftet fra VIVE gir gode råd om hvordan din kommune kan kommunisere digitalt med barn og unge som bor utenfor hjemmet.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring kan skape et bedre og tryggere nærmiljø for beboere og de som jobber der. Metoden er enkel og kan brukes av alle. Under en trygghetsvandring ser man nærmiljøet med andre briller og klarer lettere å identifisere utfordringer og diskutere tips til forbedringer.

Jasska/Trygg får årets samarbeids- og samordningspris

Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 tildeles prosjektet Jasska/Trygg. Prisen er innstiftet av Justis- og beredskapsdepartementet for å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
 
 

Brenner for rusforebyggende arbeid.

Foreldre er bekymret på grunn av økt bruk av cannabis blant unge. – Vi er også bekymret, sier Espen Sandvold, prosjektleder innenfor rusforebyggende arbeid i Nannestad kommune.
123 ... 6Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei