Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 54 resultater
123 ... 6Neste »

Inspirasjon til, hvordan digital kommunikasjon kan styrke kontakten med anbrakte børn og unge

Dette heftet fra VIVE gir gode råd om hvordan din kommune kan kommunisere digitalt med barn og unge som bor utenfor hjemmet.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring kan skape et bedre og tryggere nærmiljø for beboere og de som jobber der. Metoden er enkel og kan brukes av alle. Under en trygghetsvandring ser man nærmiljøet med andre briller og klarer lettere å identifisere utfordringer og diskutere tips til forbedringer.

Jasska/Trygg får årets samarbeids- og samordningspris

Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 tildeles prosjektet Jasska/Trygg. Prisen er innstiftet av Justis- og beredskapsdepartementet for å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
 
 

Brenner for rusforebyggende arbeid.

Foreldre er bekymret på grunn av økt bruk av cannabis blant unge. – Vi er også bekymret, sier Espen Sandvold, prosjektleder innenfor rusforebyggende arbeid i Nannestad kommune.

SNU-prosjektet – stanset negativ utvikling i ungdomsmiljøet

Sårbare ungdommer treffer hverandre på tvers av bydeler. De sliter psykisk, strever på skolen og sprenger grenser, bruker rusmidler og stjeler. Miljøet spiller på frykt, truer og utøver vold. Beskrivelsen er fra ungdomsmiljøet i Kristiansand for et par år tilbake, som igjen førte til at SNU-prosjektet (Stans negativ utvikling) ble igangsatt.

Sjumilssteget

Navnet Sjumilssteget refererer til folkeeventyret om Askeladden og hans gode hjelpere. Ifølge nettsidene til sjumilssteget er forklaringen på navnet slik: I lys av programvinklinga om samarbeid, ble vi særlig fascinert av eventyret om Askeladden og de gode hjelperne. Han hadde 6 hjelpere - med han selv var det til sammen sju i trebåten de reiste med. Samarbeid mot målet var i fokus. Men først og fremst dreide fascinasjonen seg om den ene av hjelperne som hadde sju skippundlodd på beina. Hvis disse ble tatt av, ble hjelperen så lett i bena at han kunne fyke like til verdens ende på et øyeblikk. Vi så for oss at vi skulle ta av skippundloddet fra "beina til kommunene" - og navnevalget ble derfor uløselig knyttet til denne spesielle hjelperen som hentet vann til kongen for at Askeladden skulle få kongsdattra og halve kongeriket.

Det første kommunale mobbeombudet i Trøndelag har startet sitt arbeid.

Høsten 2018 ble det etablert en nasjonal ordning med mobbeombud for alle barn og elever i barnehage og grunnskole i alle fylker. Ombudene skal bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om skolemiljø i videregående opplæring. Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier.

«Sluta skjut»: Intervensjon mot grov vold i Malmø

Politiet, kriminalomsorgen og Malmø kommune tar i bruk et tydelig budskap og tilbud om hjelp for å stoppe den grove volden mellom tunge kriminelle miljøer.

Rusprosjekt i Trøndelag

Målet er at ungdom slutter med rus. En mer forutsigbar og lik praksis overfor barn- og unge som er anmeldt av politiet for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Det er målet for et treårig rusprosjekt i Trøndelag – et prosjekt initiert og betalt av Fylkesmannen i Trøndelag, og forankret ved Konfliktrådet i Trøndelag. Tilbudet til ungdommen er hjelp og støtte til å slutte med rus, i stedet for anmerkning på rullebladet.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Denne håndboken beskriver i fem trinn hvordan få til samarbeid/samordning i praksis og gir nyttige verktøy for hele samordningsprosessen. Med filmene "Varför ska kommunen arbeta brottsförebyggande?" og "Torget" beskriver BRÅ hhv hvorfor det er viktig at kommunene bør prioritere kriminalitetsforebyggende arbeidet og hvordan arbeidet kan bli kunnskapsbasert.
123 ... 6Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei