Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 56 resultater
123 ... 6Neste »

#Jegerher – Redd Barnas undervisningsopplegg om seksuelle overgrep mot barn

Redd Barna har i flere år laget gode undervisningsopplegg for skoler. Gjennom filmer og undervisningsmateriell kan ansatte på skoler, og fra høsten 2020 barnehager, selv ta opp tematikken seksuelle overgrep mot barn. Opplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene. Materialet er gratis, og kan bestilles fra Redd Barnas nettsider. 

Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer

På 1990-tallet hadde Island en av de høyeste tallene i Europa når det gjaldt alkoholbruk blant tenåringer. Det var også et omfattende bruk av illegale rusmidler, spesielt cannabis, og økning i saker som omhandlet vold og ordensforstyrrelser. I dag topper Island den europeiske statistikken over tenåringene som ruser seg minst. Suksessfaktorene i hele satsingen er en forskningsbasert praksis med en samfunnsbasert tilnærming, og politikken har blitt utformet og iverksatt i tett dialog mellom forskere, beslutningstakere og praktikere.

Helhedsindsats for udsatte familier

Gladsaxe kommune i Danmark har fra 2016 hatt et fokus på tidlig og helhetlig innsats overfor sosialt vanskeligstilte foreldre og barn. Målet var å skape stabilitet i familien, bringe foreldrene nærmere arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet og gi barna i familien et grunnlag for å kunne skape et godt liv. Innsatsen besto av et tverrfaglig team av tre familiekoodinatorer med sosialfaglig bakgrunn. 80% av familiene gir uttrykk for at de har opplevet en positiv progresjon i løpet av innsatsen. Langt de fleste synes de er kommet nærmere de mål de satte seg i utgangspunktet. Også barnas trivsel økte.

Inspirasjon til, hvordan digital kommunikasjon kan styrke kontakten med anbrakte børn og unge

Dette heftet fra VIVE gir gode råd om hvordan din kommune kan kommunisere digitalt med barn og unge som bor utenfor hjemmet.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring kan skape et bedre og tryggere nærmiljø for beboere og de som jobber der. Metoden er enkel og kan brukes av alle. Under en trygghetsvandring ser man nærmiljøet med andre briller og klarer lettere å identifisere utfordringer og diskutere tips til forbedringer.

Jasska/Trygg får årets samarbeids- og samordningspris

Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 tildeles prosjektet Jasska/Trygg. Prisen er innstiftet av Justis- og beredskapsdepartementet for å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
 
 

Brenner for rusforebyggende arbeid.

Foreldre er bekymret på grunn av økt bruk av cannabis blant unge. – Vi er også bekymret, sier Espen Sandvold, prosjektleder innenfor rusforebyggende arbeid i Nannestad kommune.

SNU-prosjektet – stanset negativ utvikling i ungdomsmiljøet

Sårbare ungdommer treffer hverandre på tvers av bydeler. De sliter psykisk, strever på skolen og sprenger grenser, bruker rusmidler og stjeler. Miljøet spiller på frykt, truer og utøver vold. Beskrivelsen er fra ungdomsmiljøet i Kristiansand for et par år tilbake, som igjen førte til at SNU-prosjektet (Stans negativ utvikling) ble igangsatt.

Sjumilssteget

Navnet Sjumilssteget refererer til folkeeventyret om Askeladden og hans gode hjelpere. Ifølge nettsidene til sjumilssteget er forklaringen på navnet slik: I lys av programvinklinga om samarbeid, ble vi særlig fascinert av eventyret om Askeladden og de gode hjelperne. Han hadde 6 hjelpere - med han selv var det til sammen sju i trebåten de reiste med. Samarbeid mot målet var i fokus. Men først og fremst dreide fascinasjonen seg om den ene av hjelperne som hadde sju skippundlodd på beina. Hvis disse ble tatt av, ble hjelperen så lett i bena at han kunne fyke like til verdens ende på et øyeblikk. Vi så for oss at vi skulle ta av skippundloddet fra "beina til kommunene" - og navnevalget ble derfor uløselig knyttet til denne spesielle hjelperen som hentet vann til kongen for at Askeladden skulle få kongsdattra og halve kongeriket.

Det første kommunale mobbeombudet i Trøndelag har startet sitt arbeid.

Høsten 2018 ble det etablert en nasjonal ordning med mobbeombud for alle barn og elever i barnehage og grunnskole i alle fylker. Ombudene skal bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om skolemiljø i videregående opplæring. Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier.
123 ... 6Neste »

    Fant du det du lette etter?

    JaNei