Fagblader

Hold deg oppdatert på fagfeltet! Her finner du en oversikt over relevante nasjonale og internasjonale fagblader for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Noen er åpne, andre må abonneres på.

Siden oppdateres kontinuerlig. Tips oss gjerne om relevante fagblader!

Oversikt A-Å

Finn begrepet i den alfabetiske oversikten, eller skriv inn søkeord
A-Å
A
C
D
E
F
Fokus
Fagblad for politiets kriminalitetsforebyggende forum.
Fokus på familien
Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid
Fontene
Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO)
Foreldre & Barn
Spesialisert magasin rettet mot foreldre med barn fra 0 til 6 år.
Første steg
Et medlemsblad for barnehagelærerne i Utdanningsforbundet og et fagtidsskrift du kan abonnere på.
G
H
Hjem og skole
Fagblad for foreldre, FAU og lærere
I
J
Journal of Developmental and Life-Course Criminology
The Journal of Developmental and Life-Course Criminology seeks to advance knowledge and understanding of developmental dimensions of offending across the life-course. Research that examines current theories, debates, and knowledge gaps within Developmental and Life Course Criminology is encouraged.
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention er et internasjonalt tidsskrift som publiserer fagfellevurderte forskningsartikler i fagfeltet kriminologi og kriminalitetsforebygging. Nordisk relevans er prioritert.
Juristen
Juristen.no utgis av Norges Juristforbund. Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
K
Kommunespeilet
Magasinet for Kommune-Norge
L
Lov og rett
Norsk juridisk tidsskrift
M
Magasinet Norsk Politi
Et fagblad for politi- og lensmannsetaten som skal øke kunnskap og forståelse om norsk politi.  
N
Nordisk politiforskning
Et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett.
Norsk pedagogisk tidsskrift
Norsk pedagogisk tidsskrift gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet. Det bringer nye forskningsresultater, tematiserer den offentlige utdanningsdebatten, tilfører ny kompetanse og omtaler aktuell faglitteratur.
Norsk sosiologisk tidsskrift
Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser innen fagfeltet sosiologi i seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne.
O
Oslospeilet
Oslospeilet presenterer sentral informasjon og faktabaserte analyser fra kommunens statistikktjeneste til bruk for kommunens politiske og administrative ledelse og andre interesserte.    
P
Politiforum
Psykisk helse
Bladet psykisk helse inneholder nytt fagstoff, forskning, erfaringer, reportasjer, intervjuer, kommentarer og litteratur om psykisk helse.
Q
R
Rusfag
Publikasjon utgitt av Regionale Kompetansesentre Rus (KoRus) to ganger i året.  
Rus & Samfunn
Det ledende norske fagtidsskriftet for aktører og engasjerte på rusfeltet
S
Samfunnsspeilet
Samfunnsspeilet er tidsskriftet hvor Statistisk sentralbyrå publiserer aktuelle analyser og forskningsresultater om levekår og livsstil for en større leserkrets. Samfunnsspeilet gir informasjon om viktige sosiale, økonomiske, demografiske og kulturelle endringer i det norske samfunn. Samfunnsspeil-artiklene inngår i artikkelserie SSB-analyser.
Sosiologisk tidsskrift
Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler basert på empirisk sosiologisk forskning samt teoretiske og metodologiske arbeider.
Spesialpedagogikk
Et fag- og forskningstidsskrift bl.a. for spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped.
T
The International Journal of Restorative Justice
IJRJ features articles about restorative justice. Each issue starts with an ‘Editorial’ by a leading restorative justice expert, followed by academic peer-reviewed articles concerning original and current research on theoretical, practice and policy developments.
Tidsskriftet Norges Barnevern
Tidsskriftet Norges Barnevern er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet
Tidsskrift for boligforskning
Tidsskrift for boligforskning ble etablert i 2018 og kom med første utgave i november. Det er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag. Tidsskriftet skal favne bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Tidsskriftet ble startet under navnet Kvinneforskning i 1977 og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005.
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Norges ledende fagbase innenfor psykologi. Papirutgaven kommer ut med rundt 96 sider tolv ganger i året og har 10 000 i opplag. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør selve ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg produserer tidsskriftets egne journalister og frilansere og frivillige skribenter reportasjer, intervjuer, lettere fagstoff, bokanmeldelser, debatt og mye mer.
Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi.
Tidsskrift for ungdomsforskning
Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er flerfaglig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overgangen mellom barndom og voksent liv. Aldersspennet er fleksibelt, med et hovedfokus på ungdom i alderen 13 til 25 år. Tidsskriftet henvender seg både til forskere og til andre med interesse for ungdomsforskning. Dette innebærer at språkføringen må være slik at også grupper utenfor forskningsmiljøene kan ha utbytte av artiklene.
U
Ungsinn
Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
V
VITEN
VITEN er Forsvarets forskningsinstitutts rapportserie rettet mot et bredere publikum enn deres vanlige forskningsrapporter, og er laget i et oversiktlig tidsskriftformat.
Viten + praksis
Oppdaterte nyheter fra det tidligere fagbladet Viten + praksis fra Høgskolen i Oslo og Akershus’ finner du nå på under OsloMets nettside.
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fant du det du lette etter?

JaNei