Trivsel, motivasjon og deltakelse

Trivsel i lokalmiljøet, en aktiv fritid og et positivt syn på framtiden bidrar til å holde barn og unge unna kriminalitet.

Trygge lokalmiljø som gir barn og unge gode muligheter til å være aktive og få utløp for sine sosiale behov, er viktig både for trivsel og forebygging av kriminalitet. Samtidig er også kriminalitet, for eksempel i form av skadeverk, vold og bruk og omsetning av narkotika en direkte trussel mot gode lokalmiljøer og den sosiale kontakten mellom innbyggerne. Det kan derfor være nyttig å følge med på informasjonskilder som kan gi en indikasjon på trivsel og sosial deltakelse.

Trivsel

I Ungdata-undersøkelsen får elever ved ungdoms- eller videregående skole flere spørsmål om hva de mener om lokalmiljøet sitt:

Organisert fritid

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og organisasjoner kan gi barn og unge økt trivsel og gode utviklingsmuligheter. En organisert fritid kan også forebygge kriminalitet.

I Ungdata-undersøkelsen blir de unge spurt om de deltar i:

Statistikksamling fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 2015:
Organisert fritid som møteplass og aktivitetsarena

Motivasjon og tro på fremtiden

Manglende tro på seg selv og sin egen fremtid er belastende for den enkeltes mentale helse. Dette kan igjen påvirke innsatsen på skolen og deltakelse på andre viktige utviklingsarenaer. Svak motivasjon og lave ambisjoner når det gjelder utdanning er kjente risikofaktorer knyttet til kriminalitet. Ofte henger den manglende motivasjonen sammen med lave forventninger til egen mestring.

I Ungdata-undersøkelsen får elevene spørsmål om ambisjoner og tanker om fremtiden:

Publisert 3. februar 2017

Fant du det du lette etter?

JaNei