Slik har vi det – livskvalitet og levekår

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en sammenstilling av kunnskap om levekår og livskvaliteten til den norske befolkningen. Sommeren 2017 la SSB ut resultater for ulike livsområder. Livet er her delt inn i 10 ulike områder med utvalgte indikatorer innenfor hvert område.              

Hvordan har vi det i Norge? For å si noe om dette har SSB satt sammen data fra ulike kilder i SSB om utvalgte tema, eller livsområder, som er viktige for folks livskvalitet og levekår. Ett av temaene er for eks. trygghet. Utsettes kvinner og menn like ofte for mobbing eller seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hvem utsettes i størst grad for vold eller trusler om vold?

Klikk deg inn på det enkelte tema og se at hvordan vi har det varierer med blant annet livsfase og økonomi.

Les Statistisk sentralbyrås presentasjon av Slik har vi det – om målene på livskvalitet og levekår i Norge

Publisert 2. august 2017

Fant du det du lette etter?

JaNei