Nytt veiledningsmateriell for kommuner som skal bistå enkeltpersoner ut fra et ekstremistisk miljø eller tankesett er nå publisert på radikalisering.no

I Norge har vi ikke et eget nasjonalt exit-program der enkeltpersoner kan henvende seg for å få bistand til å trekke seg ut av ekstreme miljøer. Dette arbeidet håndteres i stedet i de etablerte forebyggende strukturene som har ansvar og kompetanse til å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Exit-arbeidet skal skreddersys til den enkelte som ønsker seg ut av et ekstremistisk miljø eller tankesett, og gjennomføres på tvers av etater og fagmiljøer.

Exit-arbeid kan være aktuelt overfor personer som ønsker å bryte båndene til et ekstremistisk miljø, har deltatt i konflikter i utlandet (fremmedkrigere), eller som skal reintegreres til samfunnet etter endt straffegjennomføring.

Hele veilederen finner du på radikalisering.no