I en fersk rapport fra OsloMet om Grorud og Romsås i Oslo, skriver forskerne at   trangboddhet og høy andel utleieboliger gir uheldig gjennomtrekk og mindre stabilitet. Flere flytter fra enn til Romsås. Mange barn føler seg utrygge i nærmiljøet og har for få trygge voksne rundt seg. Det er også verdt å merke seg at en del unge menn opplever utenforskap. Innvandrerkvinner føler seg isolerte og har lav grad av deltakelse i arbeidslivet. Men, til tross for dette, viser det seg at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo.

Forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet er det sentrale for å bedre situasjonen, ifølge forsker Marit Ekne Ruud. Her er omtale av rapporten og lenke til rapporten.