SLT-koordinator må være synlig i  kommunesammenslåing ellers blir de lett borte, uttalte Eddie Whyte, som koordinerer det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i «nye» Sandefjord kommune.  SLT må plasseres på et sektorovergripende nivå i ny kommunestruktur, ifølge Whyte.

Koordinatorer fra Tønsberg, Larvik, Nøtterøy, Re, Horten, Sande,  politiet og Kfk var samlet i Tønsberg i november 2017. Hensikten var å høste erfaringer  og diskutere utfordringer rundt  kommunesammenslåingene.

Politioverbetjent Anne Strand var tydelig på at SLT-koordinatorene vil være særs viktig i kommunereformen og i nærpolitireformen. Kun rundt 200 kommuner har SLT koordinatorer i dag. Strand mente at dette bør være en pålagt funksjon, og at hver kommune må ha  en koordinator som samordner den kriminalitetsforebyggende innsatsen.

Samordning og samhandling er særs viktig fordi det er en rekke  utfordringer som må løses og mange programmer og tiltak som tilbys kommunen. Av programmer ble nevnt Folkehelseprogrammet, «Smart oppvekst» «Av og til».

Noen må ha en oversikt på forebyggingsfeltet og SLT koordinatoren er helt sentrale. Både Whyte,   Kfk og de øvrige frammøtte var enige om at det er viktig med en sektorovergripende plassering i  kommunens organisasjonskart for SLT-koordinatorene.

Les mer om erfaringer fra Sandefjord her.