Tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Søknadsfristen var 1. april 2020

NB: Det vil ikke bli gjort noen endringer i oppsatt søknadsfrist for tilskuddsordningene i forbindelse med spredningen av koronaviruset. Dersom enkelte søkere likevel får problemer med å overholde fristen som følge av gjeldende omstendigheter, kan begrunnet søknad om utsettelse sendes til post@kriminalitetsforebygging.no.

Totalt tilskuddsbeløp: 14, 5 millioner kroner

Oversikt over tildelte midler i 2020

 

Nytt digitalt søknadsskjema

Det skal i 2020 søkes gjennom et digitalt søknadsskjema.

Rapportering på midler mottatt i 2019

Rapporteringsfrist for midler mottatt i 2019 er utsatt til 1. april.

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019 skal benyttes.

Dersom det søkes om nye midler skal rapporteringsskjema vedlegges ny søknad i det digitale søknadsskjemaet.

Dersom det ikke søkes om nye midler sendes rapporteringen til: post@kriminalitetsforebygging.no

Relevante dokumenter i 2020

Regelverk for tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

 

Tidligere tildelte midler og regelverk:

2019

Oversikt tildelte midler 2019

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordning 2019

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk 2018

Søknadsskjema 2018 

Rapporteringsskjema 

2017

Regelverk 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

 

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@kriminalitetsforebygging.no

Oppdatert 21. januar 2020

    Fant du det du lette etter?

    JaNei