Tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Søknadsfrist: 1. april 2020

NB: Det vil ikke bli gjort noen endringer i oppsatt søknadsfrist for tilskuddsordningene i forbindelse med spredningen av koronaviruset. Dersom enkelte søkere likevel får problemer med å overholde fristen som følge av gjeldende omstendigheter, kan begrunnet søknad om utsettelse sendes til post@kriminalitetsforebygging.no.

Totalt tilskuddsbeløp: 14, 5 millioner kroner

Om tilskuddsordningen

Regjeringen er opptatt av å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)  forvalter tilskuddsordningen.

Sfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på kriminalitetsforebygging.no og på Regjeringen.no.  

Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Tilskuddene skal motvirke at barn og voksne utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner gjennom å gi:

  • nødvendig hjelp for de som utsettes eller står i fare for å utsettes for vold i nære relasjoner og deres pårørende
  • nødvendig hjelp til de som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner
  • kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner hos offentlige myndigheter som har til oppgave å motvirke slik vold
  • samordning av offentlige myndigheter og ideelle og frivillige organisasjoners arbeid mot vold i nære relasjoner

Målgruppe

Frivillige og andre ideelle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.

Les regelverk for tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2020 for ytterligere opplysninger om tilskuddsordningen.

Tilskuddsmidler i 2020

Søknadsfrist: 1. april 2020

Totalt tilskuddsbeløp: 14, 5 millioner kroner.

Nytt digitalt søknadsskjema

Det skal i 2020 søkes gjennom et digitalt søknadsskjema.

Rapportering på midler mottatt i 2019

Rapporteringsfrist for midler mottatt i 2019 er utsatt til 1. april.

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019 skal benyttes.

Dersom det søkes om nye midler skal rapporteringsskjema vedlegges ny søknad i det digitale søknadsskjemaet.

Dersom det ikke søkes om nye midler sendes rapporteringen til: post@kriminalitetsforebygging.no

Relevante dokumenter i 2020

Regelverk for tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

 

Tidligere tildelte midler og regelverk:

2019

Oversikt tildelte midler 2019

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordning 2019

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk 2018

Søknadsskjema 2018 

Rapporteringsskjema 

2017

Regelverk 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

 

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@kriminalitetsforebygging.no

Oppdatert 21. januar 2020

Fant du det du lette etter?

JaNei