Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Rapporteringsfrist: 1. april 2022

Totalt tilskuddsbeløp: 13 611 000 kroner

Regelverk for tilskuddsordningen 

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddene i denne tilskuddsordningen skal stimulere til kompetanseheving samt utvikling av gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvordan søknaden blir vurdert

Vi tildeler, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tilskudd for ett år av gangen til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Tiltak med konkrete planer for videreføring etter endt tilskuddsperiode og med en forankring i kommunens kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk, som for eksempel SLT eller lignende vil bli prioritert.

Rapportering på mottatte midler

Tilskuddsmottaker skal rapportere på mottatte tilskudd innen 1. mars året etter tilskuddet er innvilget. Tilskuddsmottakere som har mottatt tilskudd for 2020 og som også søker om tilskudd for 2021, bes legge ved rapport for 2020 i årets søknad, med frist 1. mars.

I 2020 og 2021 skal også følgende inngå i rapporteringen, som en følge av Covid-19:

  • kort beskrivelse av hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten.
  • informasjon om hvilke statlige tiltak som er benyttet for å komme gjennom situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, tilskudd som følge av koronasituasjonen og midler fra NAV som følge av koronasituasjonen.

Rapportering på mottatt tilskudd skal gjøres gjennom rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2020. Dersom du lagrer skjema underveis, ber vi deg benytte lenken på denne siden når du skal inn på skjema igjen, ikke lenken i e-posten du mottar med bekreftelse.

Hvordan sende inn en god søknad?

Sett deg inn i regelverket for tilskuddsordningen, før du sender oss en søknad.

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi en kortfattet beskrivelse enn å gi et langt, uklart svar.

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom digitalt søknadsskjema for 2021. Dersom du lagrer skjema underveis, ber vi deg benytte lenken på denne siden når du skal inn på skjema igjen, ikke lenken i e-posten du mottar med bekreftelse.

Har du spørsmål om søknads- eller rapportskjemaet, send e-post til: post@kriminalitetsforebygging.no

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på kriminalitetsforebygging.no og på Regjeringen.no.

 

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2020

Søknadsskjema for tilskuddsmidler i 2021

Regelverk for tilskuddsordningen 2021

NB: Disse lenkene skal også benyttes etter mellomlagring av skjema.

 

Tidligere tildelte midler og regelverk

2020

Oversikt over tildelte midler i 2020

Regelverk for tilskuddsordningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

2019

Oversikt over tildelte midler i 2019 

Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk for tilskuddordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme  2018

2017

Oversikt over tildelte midler i 2017 

Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme  2017

 

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@konfliktraadet.no

 

Oppdatert 25.01.2021

    Fant du det du lette etter?

    JaNei