Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfristen i 2020 var 1. april 

Om tilskuddsordningen

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Du finner mer informasjon på regjeringens nettside www.radikalisering.no. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) forvalter tilskuddsordningen.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på kriminalitetsforebygging.no og på Regjeringen.no.  

Hovedmål

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikling av gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilskuddsordningen omfatter målrettede tiltak og arbeid mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder ekstrem islamisme, høyreekstremisme, venstreekstremisme og anti-statlig aktivisme.

Målgruppe

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppe for tiltakene er personer eller miljøer som kan være eller er i risikosonen for radikalisering eller som er radikaliserte.

Tilskuddsmidler i 2020

Søknadsfristen var 1. april 2020

Totalt tilskuddsbeløp: 13, 2 millioner kroner.

Oversikt over tildelte midler i 2020

 

Følgende prosjekter ble gitt prioritet i 2020

  • Tiltak eller prosjekter med konkrete planer for videreføring eller gevinstrealisering etter endt periode for mottak av tilskudd.
  • Tiltak som utvikles og gjennomføres i samarbeid mellom to eller flere kommuner, frivillige organisasjoner, eller statlige aktører.
  • Tiltak som er forankret i kommunenes kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk som for eksempel SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller lignende samarbeidsformer.
  • Tiltak som benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og RVTS.
  • Målrettede tiltak eller prosjekt for utprøving av ny metodikk på fagfeltet.
  • Tiltak og prosjekt som sikrer helhetlig oppfølging av enkeltsaker over tid.

Les regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2020 for ytterligere informasjon om tilskuddsordningen

Relevante dokumenter i 2020

Regelverk for tilskuddsordningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

Tidligere tildelte midler og regelverk

2019:

Oversikt over tildelte midler i 2019 

Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordninger 2019

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2018

2018:

Regelverk for tilskudd 2018

Søknadsskjema for tilskudd 2018

Oversikt over tildelte midler  2018 

2017:

Regelverk for tilskudd 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017 

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@kriminalitetsforebygging.no

 

Oppdatert 20. oktober 2020

    Fant du det du lette etter?

    JaNei