Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak

Søknadsfristen var 1. april 2020

NB: Det vil ikke bli gjort noen endringer i oppsatt søknadsfrist for tilskuddsordningene i forbindelse med spredningen av koronaviruset. Dersom enkelte søkere likevel får problemer med å overholde fristen som følge av gjeldende omstendigheter, kan begrunnet søknad om utsettelse sendes til post@kriminalitetsforebygging.no.

Totalt tilskuddsbeløp: 7,4 millioner kroner

Om tilskuddsordningen

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har siden 2019 vært ansvarlig for tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen ble tidligere forvaltet av Politidirektoratet.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på kriminalitetsforebygging.no.

Hovedmål

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til og bidra til å utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak, særlig blant barn og unge.

Det kan søkes om støtte til tiltak som bidrar til at:

  • Hjelpeapparatet får økt kunnskap om hvordan kriminalitet forebygges
  • Hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
  • Utsatt ungdom opplever mestring
  • Ungdomsmiljøer blir tryggere

Hvem kan søke om tilskuddsmidler?

Frivillige og andre ideelle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskuddsmidler.

Les regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2020

Tilskuddsmidler i 2020

Søknadsfristen var 1. april 2020

Totalt tilskuddsbeløp: 7,4 millioner kroner.

Oversikt over tildelte midler i 2020

Nytt digitalt søknadsskjema

Det skal i 2020 søkes via et nytt digitalt søknadsskjema.

Rapportering på midler mottatt i 2019

Rapporteringsfrist for midler mottatt i 2019 er utsatt til 1. april.

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019 skal benyttes.

Dersom det søkes om nye midler skal rapporteringsskjema vedlegges ny søknad.

Dersom det ikke søkes om nye midler sendes rapporteringen til: post@kriminalitetsforebygging.no

 

Relevante dokumenter for tilskuddsordningen:

Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2020

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

Tidligere tildelte midler og regelverk

2019

Tildelt tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak 2019

Regelverk – Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2019

Søknadsskjema for tilskuddsordninger 2019

 

For ytterligere informasjon, kontakt oss på: post@kriminalitetsforebygging.no

 

Oppdatert 21. januar 2020

    Fant du det du lette etter?

    JaNei