Fristen for å søke på Sekretariatet for konfliktrådenes tre tilskuddsordninger er 1. april.  I år lanserer vi et nytt elektronisk søknadsskjema som skal gjøre hele prosessen enklere.  

I 2020 er Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) ansvarlig for følgende tre tilskuddsordninger:

  • Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfristen for alle tre tilskuddsordningene er 1. april 2020.

I år innfører vi et nytt digitalt søknadsskjema.

Tilskuddsordningen for SLT er fra 2020 lagt inn i kommunenes rammetilskudd.

For rapportering på lønnstilskudd til SLT-koordinator kan følgende rapporteringsskjema benyttes  

For rapportering på øvrige tilskuddsmidler benyttes Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2019

NB: Det vil ikke bli gjort noen endringer i oppsatt søknadsfrist for tilskuddsordningene i forbindelse med spredningen av koronaviruset. Dersom enkelte søkere likevel får problemer med å overholde fristen som følge av gjeldende omstendigheter, kan begrunnet søknad om utsettelse sendes til post@kriminalitetsforebygging.no.

For frivillige og andre ideelle organisasjoner:

Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak

Totalt tilskuddsbeløp: 7,4 millioner kroner

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til og utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak og prosjekter, særlig blant barn og unge.

Frivillige og andre ideelle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.

Regelverk og søknadsskjema for 2020 (fra 1. mars) samt rapporteringsskjema for midler tildelt i 2019 finner du her

Tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Totalt tilskuddsbeløp: 14,5 millioner kroner

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke at barn og voksne utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner.

Frivillige og andre ideelle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.

Regelverk og søknadsskjema for 2020 (fra 1. mars) samt rapporteringsskjema for midler tildelt i 2019 finner du her

For kommuner:

Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Totalt tilskuddsbeløp: 13,2 millioner kroner

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt kompetanse om radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene, samt utvikling av gode systemer og tiltak lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til lokale prosjekter.

Regelverk og søknadsskjema for 2020 (fra 1. mars) samt rapporteringsskjema for midler tildelt i 2019 finner du her