I år har Sekretariatet for konfliktrådene fordelt  35,1 millioner kroner til en rekke forebyggende tiltak i kommuner, frivillige og andre ideelle organisasjoner. 

Sekretariatet for konfliktrådene forvalter følgende tre tilskuddsordninger på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet:

  • Tilskudd for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
  • Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Tilskuddsordning for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Du finner en oversikt over årets tilskuddsmottakere under hver enkelt tilskuddordning her