Konfliktrådet v/ Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har tildelt studentstipend for 2018. Erik Kruse, Ann Tove Undheim, Marina Hiller Foshaugen, Camilla Farstad Lamprecht og Atle Bekken skriver masteroppgaver. Martin Nøkleberg er igang med en doktorgradsavhandling.

Kriminalitet er et samfunnsproblem som skaper utrygghet og som kan ha store negative konsekvenser for enkeltindividet og koste samfunnet dyrt. For å skape større bevissthet og få kunnskap om kriminalitetsforebygging, sektorovergripende utfordringer og løsninger på det vi står overfor, kan disse studentavhandlingene være viktige. Vi ser fram til å lese dem.

Her kan du lese mer om temaene studentene skriver om.

Mål for stipendordningen

  • Skape interesse og bevissthet om kriminalitetsforebygging
  • Stimulere studenter og fagmiljøer til å velge det kriminalitetsforebyggende eller gjenopprettende aspektet når problemstilling til master/doktorgrad velges
  • Økt fokus og kunnskap om kriminalitetsforebygging.

Lenker og litteratur som er nyttige for studenter og skoleelever:

Kfk har en Veiviser til kriminalitetsforebygging, som kan være til hjelp for å finne litteratur og problemstillinger for alle som skriver om kriminalitetsforebygging.

Les mer om kriminalitetsforebygging og finn aktuell litteratur her.

Her kan du finne lenker om  konfliktråd og gjenopprettende prosess her.

Les mer om ungdomsstraff og  ungdomsoppfølging her.