Er det bedre å la forbrytere få sone med fotlenke enn i fengsel? Forskere finner litt lavere tilbakefallsprosent hos fotlenke-sonere.

Er du idømt en fengselsstraff på maksimum fire måneder eller har mindre enn fire måneder igjen av straffen din, kan du søke om å få gjennomføre den med det Kriminalomsorgen kaller elektronisk kontroll

10 prosent reduksjon– Vi finner en reduksjon i nye lovbrudd på 10 prosent fra før til etter innføringen av fotlenkeordningen, forteller Synøve Andersen. Hun er forsker hos SSB og tar nå doktorgraden sin på temaet.

Forskerne har kun studert personer som soner hele straffen sin med fotlenke og som er dømt til 120 dagers fengsel eller mindre. Forskerne har sett på om disse straffedømte har begått nye lovbrudd de to første årene etter avsluttet soning.

De finner altså litt reduksjon i ny kriminalitet for dem som sonet med fotlenke, sammenlignet med dem som ikke gjorde det.

Men forskerne ser ingen forskjell i hvor alvorlige de nye lovbruddene var når de sammenligner fotlenke-sonere og innsatte i fengsel.

De ser heller ingen forskjell i hvor mange nye lovbrudd som ble begått.

Les mer her: