Mandag 12. november ble den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangert. 300 deltakere fra barnevern, politi, NAV, barnehage, skole, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner fikk høre spennende innlegg fra til sammen 13 innledere. I pausene var det tid for å mingle med gamle og nye bekjente, samt at 10 instanser hadde stands i foajeen.

Statssekretær Knut Morten Johansen åpnet konferansen, og deltok på hele konferansen – til stor glede for arrangøren og deltakerne. Innlederne holdt korte og poengterte innlegg om alt fra prinsipper for god forebygging, til viktigheten av arbeid, ny helselovgivning, forebygging blant seksuelle minoriteter og å spørre gravide om vold. Hele programmet finnes her.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging takker alle innlederne for en lærerik og viktig dag, samt deltakerne som fulgte nøye med og bidro til god stemning i pausene. Vi takker også Justis- og beredskapsdepartementet som gir oss muligheten til å arrangere en konferanse med fokus på forebygging – det er vi utrolig glade for!

Her er innleggene fra konferansen, samt rapporter og nettsider som ble nevnt (oppdateres):

Voldsforebyggende arbeid – prinsipper, kriterier og kunnskap

Arbeid og frihet fra vold

Eldre og voldsutsatthet – er det mulig å forebygge?

Nettsiden www.rettentil.no

Endringer i helselovgivningen

Hvordan påvirker endringer i helselovgivningen kommunenes arbeid med vold i nære relasjoner

Vold mot gravide 

Samarbeid mellom helse og politi i forebyggende øyemed

Barns erfaringer med vold og overgrep (last ned Barneombudets rapport her)

Fra tannvern til barnevern

Neste års konferanse vil finne sted den 22. mai på Oslo Kongressenter. Mer informasjon kommer – og hold av datoen!