Nå har du muligheten til å bidra i det viktige kriminalitetsforebyggende arbeidet hos politiet! Politidirektoratet har lyst ut to midlertidige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for etterretning og forebygging, i Politifagavdelingen. Søknadsfrist er 22. november.

Politidirektoratet søker etter initiativrike personer med god forståelse av politiets samfunnsoppdrag, og med kunnskap om politiets kriminalitetsforebyggende oppgaver. Kriminalitetsforebygging skal i fremtiden være politiets primærstrategi, og de som ansettes vil ha utviklingen av denne som sin hovedoppgave. De som ansettes vil i tillegg, sammen med det øvrige fagmiljøet i Politidirektoratet, bidra til å implementere nye strategier og metoder innenfor et viktig virksomhetsområde i politiet. 

Les hele stillingsutlysningen her