Ordningen skal bidra til varig styrking av kommunenes tilbud til personer med  rusmiddelrelaterte problemer. Søknadsfrist er 10. februar 2021. 

 

Tilskuddet er spisset inn mot permanente tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Det legges vekt på blant annet økt brukermedvirkning i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Det er mulig å søke for inntil fire år av gangen. Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet.

Les mer hos Helsedirektoratet.