Midler til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er fra 2020 lagt inn i rammen til kommunene

Informasjon

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har fram til 2020 hatt ansvar for tilskuddsordningen, som er forvaltet av  Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Formålet med tilskuddsordningen har vært å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres foreldre.

Målgruppe for innsatsen har vært  de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre.

I 2019 var det kr. 6 140 480 til fordeling.

Det ble tildelt  tilskudd til:

  • Tilskuddsmidler til etablering/videreføring av SLT
  • Tilskuddsmidler til reetablering/videreføring av SLT
  • Tilskuddsmidler til tiltak

Rapportering på tilskuddsmidler mottatt i 2019:

For rapportering på lønnstilskudd til SLT-koordinator kan følgende rapporteringsskjema benyttes

Rapporteringsskjema for øvrige midler mottatt i 2019

Oversikt over tildelte midler for perioden 2014-2019

2019:   

Oversikt over tildelte midler 2019 

Regelverk for tilskuddsordning SLT

Søknadsskjema tilskuddsordninger – tiltak  2019

Søknadsskjema – lønnsmidler 2019

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

Rapporteringsskjema for lønnsmidler til SLT-koordinator bevilget i 2018

2018: 

Oversikt over tildelte midler 2018

Regelverk for SLT tilskuddsordning 2018 

Søknadsskjema SLT tilskudd 2018 til tiltak

Søknadsskjema for SLT tilskudd 2018 lønn til SLT-koordinator

Kunngjøring 2018 

2017:

Oversikt over tildelte midler 2017

Regelverk 2017

Rapporteringsskjema for tilskudd til tiltak mottatt i 2017

Rapporteringsskjema for tilskudd til lønn til SLT-koordinator mottatt i 2017

2016:

Oversikt over tildelte midler i 2016

Regelverk 2016

2015:

Oversikt over tildelte midler i 2015

2014:

Oversikt over tildelte midler i 2014

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken. 

    Fant du det du lette etter?

    JaNei