Evaluering av SLT

SLT ble tidlig på 1990-tallet introdusert i Norge av kompetansesenterets forgjenger, Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), og er basert på den danske SSP-modellen. I 2008 ble var modellen gjenstand for to separate evalueringer – i regi av Politihøgskolen, samt i samarbeid mellom Politihøgskolen og Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). Modellen er i tillegg grundig utprøvd i nesten 200 norske kommuner.

Under kan du laste ned begge evalueringene:

Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, PHS forskning 2008:4 (pdf)

Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene – Evaluering av praksis i fem kommuner, Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen 2008 (pdf)

    Fant du det du lette etter?

    JaNei