Nå kan du som jobber som SLT-koordinator eller ungdomskoordinator i konfliktrådet melde deg på årets SLT-konferanse! 

Årets konferanse arrangeres 6.- 7. november på  Scandic Park Sandefjord.

Påmeldingsfrist: 3. oktober

Målet for konferansen er som vanlig erfaringsutveksling, oppdatert kunnskap, nettverksbygging og et tettere samarbeid. Vi kan love dere to spennende dager med variert innhold.

Her kan du se hele programmet for konferansen

Konferansen er helt gratis, men reisen dekker dere selv.

Dersom du har behov for å komme  dagen i forveien, og trenger en ekstra overnatting, kan du ta direkte kontakt med Scandic Park Sandefjord. Konferansepris for en ekstra natt inkl frokost er 1190.-, og må dekkes av den enkelte.

Gleder oss til å se deg  i Sandefjord!

Meld deg på konferansen her innen 3. oktober