Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) arrangerer SLT-konferansen 2017.

Tid: 5.-6. september 2017.

Sted: Scandic Hotell Nidelven, Trondheim

Årets konferanse har innledere fra en rekke av landets kommuner.

Påmelding:  Påmeldingen er nå lukket. Spørsmål kan sendes post@kriminalitetsforebygging.no

Last ned:  Program – SLT-konferansen  

Vi starter tirsdag 5. september kl. 10:30. Programmet avsluttes onsdag 6. september kl. 15:30.

Målet for konferansen er utveksle erfaringer og god praksis fra det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene.

Målgruppe for konferansen er landets SLT-koordinatorer og ungdomskoordinatorer. Deltakerlisten legges her etter 29. august.

Konferansier: Gro Jørgensen, informasjonssjef ved Konfliktrådet.

En av kjerneoppgavene til Kfk er å bidra til kompetanseheving om kriminalitetsforebygging. I tillegg skal Kfk være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid.