Kfk inviterer til innføringskurs i SLT-modellen den 30. og 31. januar 2018 på Olavsgaard hotell utenfor Oslo. Er du ny koordinator som skal samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet i kommunen – SLT, er dette et viktig kurs for deg.

Målet med SLT  er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Sted: Kurset arrangeres på Olavsgaard hotell på Skjetten i nærheten av Oslo.

Tidspunkt: Programmet varer fra kl. 10.00 første dag til kl. 15.00 andre dag.

Programmet finner du her (pdf)

Kurset er et tilbud til:

  • Nye SLT-koordinatorer som har mottatt stimuleringsmidler
  • Nyansatte i allerede etablerte SLT-kommuner
  • Koordinatorer som har jobbet lenge og opplever at de trenger å få en oppfriskning av kunnskapen om SLT

De to første kategoriene vil bli prioritert, ved stor pågang.

Innhold: Kurset vil gi deg en grundig innføring i SLT-modellen, med gode eksempler fra forskjellige kommuner, samt et blikk på temaer som koordinering, forebygging og kommunikasjon.

Les mer om SLT-modellen her

Se eksempel fra Bærum kommune her

Kompetansesenteret dekker kost, losji og kursutgifter, mens reiseutgifter dekkes av deltagerne.

Vi har 30 plasser og påmeldingen skjer fortløpende. Påmeldingen er bindende.

Har du spørsmål, kontakt oss: post@kriminalitetsforebygging.no

Kurset er nå fulltegnet!