I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

249 000 personer ble registrert som straffet med én eller flere straffereaksjoner i 2017, viser de nyeste tallene fra statistikken Straffereaksjoner.

Det er en samlet nedgang i straffede personer på 3,9 prosent fra året før. Nedgangen gjelder for både straffede menn og kvinner, norske og utenlandske statsborgere, og for alle aldersgrupper unntatt 15–17-åringer.

Over tid er imidlertid den tydeligste endringen en markant nedgang i antall straffede ungdommer, og et skifte i hva slags type reaksjoner som blir gitt til de yngste straffbare.

Fortsatt færre straffedommer til ungdom

Hva slags straffereaksjoner som blir gitt til ungdom under myndighetsalder har endret seg markant siden starten av 2000-tallet. Et moment i denne endringen er at reaksjoner mot unge ilagt av domstolen har gått mer ned enn reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten.

Les mer her