Fra jobb i utenrikstjenesten i 15 år, utenlandssjef i Redd Barna og erfaring som fredsmekler, har Sigrid Bay nå inntatt konfliktrådet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging i Møllergata 16 i Oslo. Fra å ha mange tusen kollegaer i Utenriksdepartementet og Redd Barna, er det en liten organisasjon Sigrid Bay har begynt i. Det skremmer henne ikke. Dessuten er hun vant til å se den store sammenhengen.

 

Forebygging

Forebygging av kriminalitet, konfliktløsning på lavt nivå samt bidra til at ungdommer kommer inn i «riktig løp» er stikkord for hvorfor hun søkte jobben.

-Viktig å se helheten! Konfliktrådet er jo en del av noe stort. Vi hører hjemme i straffesakskjeden – og når vi ser hvordan vi jobber ut mot våre samarbeidspartnere – så er vi ikke små. Vårt samfunnsoppdrag er stort!

En av de viktigste oppgaver som vår nye avdelingsdirektør har krav om, er at kompetansesenteret og konfliktrådet skal «integreres» i langt større grad slik at vi kan dra nytte av hverandre. Hun har allerede oppdaget at det er mye god kompetanse i avdelingen.

-Det er en dyktig gjeng med folk som brenner for det de jobber med. Det er et fantastisk utgangspunkt! sier Sigrid som er opptatt av å se hele «kjeden» av hvordan konfliktrådet jobber. Derfor er planen å gå på mekleropplæring samt å besøke konfliktrådene for å se hvilke utfordringer det er blant de ansatte i våre 22 konfliktråd.

-Det er de som vet best hvor «skoen trykker» – og jeg ønsker å vite hva de trenger av meg og oss i sekretariatet slik at vi drar i samme retning og utfører vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte, sier Sigrid Bay i et intervju med informasjonssjef Gro Jørgensen i Konfliktrådet.

 

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av  informasjonssjef Gro Jørgensen.