Nettsiden www.seksuellatferd.no inneholder informasjon om hva som er normal, bekymringsfull eller skadelig seksualitet. Videre finnes det råd til hvordan man kan håndtere den seksuelle atferden, inkluderte konkrete forslag til handlinger.

Det finnes også en god oversikt over ulike ressurser, bøker og verktøy, og hvem som kan kontaktes i hver region.