Regjeringen støtter Forskningsrådets ønske om å styrke forskningsinnsatsen for å finne de gode forebyggende tiltakene for utsatte barn, unge og familier. Forskningsrådet etterlyser mer tverrsektorielt aktivt samarbeid mellom forskningsmiljøer, tjenestene og brukerne av forskningen og ber om søknader som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Søknadsfristen er 3. september 2020.

Les mer på Forskningsrådets sider