Denne prisvinnende og eksepsjonelle dokumentaren tar oss tett innpå livene til en vennegjeng som står på terskelen til å bli voksne – og regissøren er en av dem.

Over flere år får vi se hvordan erfaringene fra deres egen barndom i en fattig amerikansk by former dem som mennesker. I en sirkel av voldelige, alkoholiserte og fraværende foreldre, hvilke forbilder skal de se til for ikke å reprodusere de samme feilene?

Dokumentaren gir et sjeldent godt innblikk i hva som former vår identitet og våre veivalg, og gjør deg dypt engasjert i valgene denne vennegjengen etter hvert må ta.

Dokumentaren er nominert til Oscar® for beste dokumentar.

Se hele filmen på NRK her: