Det er nye tanker i det tidligere Gestapo-hovedkvarteret på Sørlandet. Nå er det kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme som dominerer.

Plattform har gjennom et samarbeid med Kommunens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, ansatt en person som sammen med politiets radikaliseringskontakt og en forsker ved Arkivet skal bistå de 30 Agder kommune med kunnskap, veiledning og tiltak på feltet. Senteret er lokalisert i Arkivet – som altså var Gestapos hovedkvarter i tidligere tider.

Plattform er aktiv på flere områder, på Arendalsuka var de på plass med foredrag og middag.

De var også sentrale i gjennomføringen av International Dragefestival https://www.facebook.com/dragefestivalen/. Hele 3000 besøkende var innom denne festivalen.

I samarbeid med Imam Fawzi, forstander i Muslimsk union i Agder har de besøkt flere kommunene og hatt fruktbare diskusjoner under overskriften «Utfordringer rundt religiøs praksis»

Verd et besøk er også en meget oversiktlig og informativ nettside hvor man i tillegg til aktuelle tema finner kontaktinformasjon til samtlige kommuner i regionen http://plattform.no/

Fredag 27. oktober er det duket for høsten storsatsing – et dagsseminar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette er et åpent arrangement for førstelinjetjenesten i 30 Agder kommunene, Agder Politidistrikt og Frivilligheten. http://plattform.no/kalender/seminar-for-aa-forebygge-radikalisering-og-voldelig-ekstremism/

Mangfoldfest

På samarbeidsmøtene Plattform har med Agderkommune er det en fast post på programmet hvor kommune presenterer sitt lokale arbeid. Denne gangen var det RIM-prosjektet i Lyngdal. RIM står for romskipet for inkludering og mangfold. En engasjert SLT- koordinator fortalte at gjennom prosjektet ønsket de skape møteplasser mellom flykninger/asylsøker/andre minoriteter og lyngdøler. Målet var også at Lyngdal skulle bli et mer tolerant og åpnet samfunn.

Gjennom prosjektet skal innvandrerungdom og lokale ungdom komme sammen, bli kjent og lære om hverandres kulturer. Styret består av 10 ungdommer med ulik kulturell bakgrunn. De har gjennomført en rekke aktiviteter som spillekvelder, rebusløp, cricketturnering og «happy time» en mangfoldsfest. Dette har vært en suksess, ungdom har blitt kjent med hverandre på en nye måte og gjennom aktivitetene har nye vennskap oppstått.

Konklusjonen fra prosjektet er: Bruk de ressursene man har i miljøet. Rim-prosjektet har vist at man ikke trenger store «happening» for at ungdom skal bli kjent med hverandre og få en bedre hverdag.