Den 13.-14. mars arrangeres PKF-konferansen 2018 på Thon Hotel Oslo Airport. Konferansen arrangeres av Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) i samarbeid med Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

PKF-konferansen 2018 vil ha følgende temabolker:

  • Kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom kommune og politi
  • Forebygge skolevold
  • Når barn dreper
  • Fra fakta til gata
  • Blikk over grensen
  • Høyreekstremisme og demonstrasjoner

Representanter for de unges stemme, forskere, den kjente forfatteren Jon Gangdal, anerkjente institusjoner fra inn og utland, kriminalitetsforebyggere fra nord til sør og politisk ledelse vil være representert på konferansen.

Vi ønsker spesielt alle nye SLT-koordinatorer, politikontakter og ledere innen forebyggende politiarbeid velkommen til PKF-konferansen 2018!

Utdypende program vil bli lagt ut på hjemmesidene til PKF og Kfk etter hvert.

PKF-medlemmer betaler redusert pris for konferansen. Medlemskontingenten i PKF er kr 300,-

Meld deg på konferansen her