PKF-konferansen 2017 går av stabelen 14. og 15. mars, på Gardermoen. Arrangører er
Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (Kfk). Påmeldingen har nå åpnet.

Konferansen avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, og starter tirsdag 14. mars klokken 09.30. Registering fra klokken 08.30. Konferansen avsluttes onsdag 15. mars klokken 14.00.

Foreløpig program

Årets PKF-konferanse vil ta for seg følgende temaer, med fokus på samarbeid:

  • Kriminalitetsforebygging i en ny tidRegjeringens visjoner, forebyggingsløftet, kompetansesenter, PKF som pådriver
  • Kriminalitetsforebygging i lokalmiljøet
    Relasjonsarbeid, lokalsamfunn fra krise til velferd, ungdomsstraff, fra ekstremist til ressurs.
  • Inkludering i det norske samfunnet
    Migrasjon, forebygge rasisme, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
  • Internett som arena for kriminalitet Kriminalitet på nett, sosial kommunikasjon

På konferansen vil vi få høre de unges stemme, en tidligere ekstremist, lokale forebyggere fra nord til sør, representanter for anerkjente institusjoner og for regjeringen.

Utdypende program kommer senere. For å sikre deg plass, vær tidlig ute med påmeldingen!

Du kan lese hele programmet og melde deg på konferansen via PKFs nettsider.