Påmelding til den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019

Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangeres i Oslo den 22. mai fra kl. 09.00-16:00 på Oslo Kongressenter.

Konferansen vil i løpet av dagen deles til tre parallellsesjoner/workshops hvor innlederne har forskjellig faglig fokus innen forebygging av vold i nære relasjoner.

 

Konferansen er fulltegnet.

 Barn, unge og familier:

 • NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) – «MST-CAN: Tryggere familier
 • RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) – «Snakke» og «Jeg  vet»

Voksne:

 • Oslo Sanitetsforening – «Ressursvenner – guider til ny giv»
 • NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) – «Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?»
 • Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus – «Er det noen som har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold i flere parforhold? En systematisk litteraturstudie».

Opplæring og ressurser:

 • NCK (Nationellt Centrum för kvinnofrid) – Erfaringer fra «Webbkurs om våld»
 • Likestillingssenteret – «Trygg i egen seksualitet» og «Viktig interessant person (VIP)»
 • St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – «Høyrisiko partnervold; Hva gjør vi?»

 

Av hensyn til at det er et begrenset antall deltakere på arrangementet, ber vi om at man deltar på hele konferansen.

  Fant du det du lette etter?

  JaNei