På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) den tredje nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner den 22.mai i Oslo.

Oversikt over årets innledere, praktisk informasjon og påmelding finner du her.