Du søkte etter ""radikalisering - Side 3 av 10 - kriminalitetsforebygging

Forstandere i trossamfunn

Veilederen inneholder informasjon om nytt/endret relevant lovverk som har relevans for forstandere eller andre ledere i trossamfunn; som personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven m.m. Annet lovverk samt veiledere og nettressurser i arbeidet mot sosial kontroll, mishandling, radikalisering og voldelig ekstremisme omtales også….

Les mer

Självrapporterad utsatthet för hatbrott

Denne rapporten beskriver utviklingen av utsatthet mot fremmedfrykt og homofobisk hat i perioden 2005-2016 og antireligiøs hatkriminalitet i perioden 2011-2016. I tillegg presenteres resultatene av utsatthet for hatkriminalitet i forbindelse med ulike faktorer og bakgrunnsfaktorer. Opplysninger om kjønn er en sentral bakgrunnsfaktor på alle framstillinger – for å illustrere forskjeller…

Les mer

Mellan salafism och salafistisk jihadism. Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället

Rapporten gir fenomenkunnskap om voldsbejaende ekstremisme og er viktig for oss som skal kunne analysere og forstå de påvirkningsmetodene som benyttes i det salafistiska jihadistmiljet. Sosiale medier, som f.eks You-tube og Facebook benyttes for å nå nye målgrupper. Dette gir grobunn for antidemokratiske holdninger og et tenkesett som bidrar til…

Les mer

Høyreekstremisme i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet lyste høsten 2015 ut et oppdrag om å skrive en forskningsrapport om høyreekstremisme og konspirasjonsteorier. Politihøgskolen fikk oppdraget. Formålet med oppdraget var å øke kunnskapen om omfang og utviklingstrekk på feltet i Norge. Det var også et mål å øke kunnskapen om forebyggingsstrategier og tverrsektorielt samarbeid i…

Les mer

The role of restorative justice in preventing and responding to violent extremism

I notatet fremkommer følgende refleksjoner og anbefalinger om gjenopprettende prosess i denne type saker: Forberedelsesfasen er avgjørende i alle typer gjenopprettende tilnærminger. Det er ingen standardisert praksis bortsett fra at partene må samtykke til deltakelse. God forberedelse er nødvendig, og det må ikke være tidspress. Tilrettelegger for gjenopprettende prosesser må…

Les mer