Du søkte etter ""radikalisering - Side 2 av 10 - kriminalitetsforebygging

Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative Learnings from seven countries

…i mars 2017, inkluderer syv land og er koordinert av Dr. Theo Gavrielides. Hensikten er å utvikle et rammeverk for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her drøftes en modell og hvordan gjenopprettende prosess kan benyttes i samspill med «Good life model» for å håndtere marginalisering, radikalisering og voldelig ekstremisme….

Les mer

Från ord til handlingsplan

En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism Segerstedtinstitutet har på oppdrag fra Sveriges kommuner og landsting (SKL) lagt fram en forskningsrapport om hvordan forekomsten av kommunale handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme så ut i april 2017 samt gennomført en analyse av planenes innhold. Hensikten med oppdraget var å…

Les mer

Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021

…skal være grunnlag for tiltaksplaner, handlingsplaner og retningslinjer som gjelder rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Slik som retningslinjer for hvordan skolene skal varsle politiet og håndtere saker der elever er innblandet i rus og vold, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (som skal utarbeides)….

Les mer

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Vi vet at forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme handler om å sikre gode oppvekstkår for barn og unge. Barn som kommer fra familier med tilknytning til flere kulturer kan være spesielt sårbare for påvirkning av potensielt skadelige miljøer. Dette heftet er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali, urdu,…

Les mer