Du søkte etter ""radikalisering - Side 10 av 10 - kriminalitetsforebygging

Vi har fått en ny medarbeider!

…ser også frem til å videreutvikle Veiviseren til kriminalitetsforebygging, slik at den blir enda mer nyttig for alle de som jobber med forebygging – enten det handler om vold i nære relasjoner, ungdomskriminalitet, radikalisering eller andre temaer, sier Catharina. Vi er glade for å ha fått Catharina med på laget!…

Les mer

Definere seg selv med en flexibel identitet

…FLEXid. KfK er også kjent med at FLEXid benyttes i lokale prosjekter i kommunene for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Referanser og lenker: Alle lenker er lastet ned 28.4.17. Andersen & Dæhli (2015): «Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015». NOVA Rapport 10/16. Antonovsky, A….

Les mer

European Counter-Radicalisation and De-radicalisation: A Comparative Evaluation of Approaches in the Netherlands, Sweden, Denmark and Germany

Denne rapporten er en sammenlignende vurdering av tilnærminger til radikalisering og av- radikalisering i fire land innenfor European Policy Planners ‘ Network ( EPPN ) . Den starter med å definere sentrale begreper. Videre gir den en oversikt over ekstremistisk vold i nyere tid og hvordan man forsøker å takle…

Les mer