Lurer du på hva SLT-midlene har gått til i 2017? Her kan du lese hvilke kommuner som har fått tilskudd i år og hva kommunene skal gjennomføre av små og store kriminalitetsforebyggende tiltak med disse midlene.

Oversikten vil også kunne fungere som inspirasjonskilde for deg som vurderer å søke SLT-midler til gode tiltak neste år.

Bevilgede SLT-midler 2017