Godt samarbeid mellom barnevern og politi er viktig, og særlig i situasjoner som krever at sikkerheten til familier og barnevernansatte må ivaretas. I flere år har fagkonsulentene for barnevern ved politistasjonene i Oslo arrangert kurs for barnevernsansatte i politibistand og sikkerhetstaktikk. Forrige uke var Kfk til stede på ett av fire halvdagskurs da 25 barnevernsansatte fra Oslo fikk øve seg på samarbeid med politiet gjennom utfordrende rollespill.

Over to kursdager deltok til sammen 100 barnevernsansatte fra Oslo på kursene, som har som mål at samhandlingen mellom barnevern og politi skal bli bedre når barnevernet beslutter at det er behov for politibistand.

Etter at barnevernskonsulentene ved politistasjonene og en representant fra politiet hadde holdt to korte innlegg, fikk deltakerne gjennom rollespill anledning til å øve på samarbeid med politiet i praksis. Dette foregikk i en øvingsleilighet på Politihøgskolen i Oslo, hvor rollespillet ble veldig realistisk og flere fikk høy puls etter hvert som situasjonene eskalerte. Både de som var med på rollespillet og de som observerte fikk i etterkant drøfte hva som var vanskelig i hver situasjon, og hva som kunne blitt gjort annerledes. Politiet kom med gode forslag og innspill, og det ble fine og konstruktive diskusjoner.

Rollespillet gir deltakerne en anledning til å øve seg på oppdrag som kan være utfordrende av ulike årsaker. Selv om enkelte av deltakerne hadde prøvd seg med lignende oppgaver under utdanningen, hadde flertallet ikke tidligere fått sjansen til å øve på samarbeid med politiet under oppdrag. Å øve seg på å stå i vanskelige situasjoner er viktig, slik at man vet hva som skal skje og når situasjonen krever at politiet involveres.

Kurset bidrar i tillegg til at barneverntjenesten og politiet blir bedre kjent med hverandre, og da også tryggere på hverandres roller. Det er viktig at barnevernansatte får innsikt i politiets arbeid, og vice versa, samtidig som at det er viktig at barnevernansatte beholder sin autoritet og myndighet. Politiet bistår barneverntjenesten i barneverntjenestens arbeid.

Det ble videre trukket frem at det er viktig å evaluere samarbeidet i konkrete saker, slik at både politiet og barnevernsansatte lærer og blir enda bedre til neste gang. Dette fører til en bedre samlet innsats i arbeidet for barns beste – som både barnevernet og politiet skal sikre.

Fagkonsulentene for barnevern ved politistasjonene i Oslo kan kontaktes i situasjoner der det er behov for å drøfte behovet for bistand fra politiet i en konkret sak.

For mer informasjon om kurset kan fagkonsulentene for barnevern ved politistasjonene kontaktes.

ENHET ØST:

Tenguis Santana Vega

Tlf: 476419342   E-post: teguis.santana.vega@politiet.no

Lokasjon: Stovner (bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna)

Sanaz Hadian-Gundersen 

Tlf: 469 55 893  E-post: Sanaz.Hadian.Gundersen@politiet.no

Lokasjon: Manglerud  (bydelene Østensjø, Nordstrand,  Søndre Nordstrand)

ENHET VEST:

Mette Tron

Tlf: 902 45 257  E-post: mette.tron@politiet.no

Lokasjon: Majorstuen (bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern, Frogner, litt av St. Hanshaugen)

ENHET SENTRUM:

Monica Holmeide Bjørnerud

Tlf: 948 77 298  E-post: Monica.Holmeide.Bjornerud@politiet.no

Lokasjon: Sentrum (bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo)

Katrine Ommang

Tlf: 414 65 131 E-post: katrine.ommang@politiet.no

Lokasjon: Sentrum (bydelene St. Hanshaugen, Frogner)