Folkehelseinstituttet har nå publisert oppvekstprofiler for kommuner og bydeler. Profilene inneholder statistikk som viser noen av kommunens styrker og utfordringer når det gjelder oppvekstmiljø. 

Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. Dette skal gi den enkelte kommune eller bydel et nyttig kunnskapsgrunnlag for å  planlegge et godt oppvekstmiljø.

Oppvekstprofilene er resultatet av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet,  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0-24-samarbeidet.