Ettersom den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner ble avlyst pga. Covid-19, vil det bli laget filmer med seks innledere om ulike temaer. Disse lages i høst og deles her i begynnelsen av desember. Informasjon om filmene og innlederne vil deles i november.  

Det er spennende å prøve ut et nytt konsept, og Sfk har engasjert Cynergi til å produsere filmene. Cynergi har laget filmer for blant annet Dinutvei.no, RVTS Øst og Helsedirektoratet, og vi er sikre på at våre filmer blir svært interessante og engasjerende!

For mer informasjon kontakt catharina.borchgrevink@konfliktraadet.no