Barn har rett til beskyttelse mot overgrep, men hvordan sikrer man dette i praksis? Redd Barna har utviklet et samtaleopplegg som kan brukes av barnehageansatte for å snakke med barn om kropp, overgrep og grenser. Opplegget er delvis finansiert av tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge vold og overgrep. 

Det nye samtaleopplegget inneholder blant annet samtalekort og et veiledningshefte til bruk i barnehagen sammen med animasjonsserien Kroppen min eier jegKroppen min eier jeg består av fire tegnefilmer om kropp, grenser og overgrep. Filmene er produsert av Bivrost Film for NRK Super i samarbeid med Redd Barna. Samtalekortene og veiledningsheftet finnes også i nordsamisk versjon. 

Samtaleopplegget ble lansert digitalt blant annet med denne promoteringsfilmen. I tillegg var det en liten markering i en barnehage, som statssekretær i Barne- og familiedepartementet var tilstede på. Departementet lagde en film i forbindelse med lanseringen, som kan ses på departementets Facebook-side. 

I tillegg til opplegg for barnehagebarn finnes det materiell rettet mot eldre barn og mot foreldre på Redd Barnas nettsider. 

Det er også mulig å øve seg på samtaler med barn man er bekymret for på www.snakkemedbarn.no  

Sekretariatet for konfliktrådene er stolte over å ha bidratt til dette samtaleopplegget!