Svein Øverland og Marita Sandvik fra Kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsel, og rettspsykiatri, Avd. Brøset, St. Olavs hospital informerer i tre kortfilmer om fire nye tiltak som skal forebygge seksuelle overgrep.

Tiltakene omhandler både overgrep som foregår på nett og fysiske overgrep, og har fokus på både voksne og unge som begår seksuelle overgrep. Filmene er nå tilgjengelige for alle. 

Om filmene:

I Svein sin film beskrives kunnskapsstatus knyttet til seksuelt overgrepsmateriale og nye tiltak rettet mot personer som bruker slikt materiale: Det finnes hjelp og Proteus. Filmen med undertekst ligger her, og uten undertekst her.  

I Marita sine to filmer beskrives: En ny nettside om sunn/normal, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd: www.seksuellatferd.no og det nye behandlingstilbudet BASIS – Behandling av Seksuallovbruddsproblematikk i Spesialisthelsetjenesten. Filmen om www.seksuellatferd.no ligger her, og filmen om BASIS ligger her.

Relevante artikler og lenker:

Om foredragsholderne:

Svein Øverland er sjef for Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) og tilknyttet Kompetansesenteret for Sikkerhets, fengsel-, og rettspsykiatri. Han er også rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og har skrevet flere bøker. Han er psykolog med spesialitet i barne- og psykologpsykologi og spisskompetanseutdanning i rettspsykologi.

Marita Sandvik er fagrådgiver ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsel, og rettspsykiatri og RVTS Midt, St.Olavs Hospital. Marita er vernepleier og kognitiv terapeut med master i psykisk helsearbeid. Hun har erfaring fra fagutviklingsarbeid og behandling av volds- og overgrepsproblematikk hos ungdom og voksne.