Det pågår mye spennende arbeid innenfor feltet skadelig seksuell atferd om dagen. Nylig ble to relevante verktøy lansert; samtaleverktøyet «Play it right» og en skoleveileder for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. 

Play it right er utviklet av RVTS Øst og Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS). Det er et fleksibelt samtaleverktøy, laget for å kunne snakke om viktige temaer som påvirker menneskers seksualitet og seksuelle utvikling. Play it right består av 3 deler:
En opplæring, en håndbok og konkrete hjelpemidler til bruk i samtaler med barn og unge. Verktøykassen har 7 ulike kortstokker med forskjellige temaer. I tillegg er det lagt ved et samtaletermometer og reguleringsterninger, som kan sikre at alle samtaler med ungdom blir bedre tilpasset og mer funksjonelle uavhengig av tema. Den første digitale opplæringen blir den 13. april – påmelding og mer informasjon finnes her.   

Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Midt har, i samarbeid med Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA), utarbeidet en skoleveileder med retningslinjer for forebygging, avdekking og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. Dette vil være veldig nyttig for skoleansatte og andre som jobber med barn og unge. Veilederen og tilhørende e-læringsverktøy er tilgjengelig på https://www.seksuellatferd.no/

Sekretariatet for konfliktrådene lagde i 2020 filmer om å forebygge vold i nære relasjoner, inkludert en film der Marita Sandvik, som har vært med på å utvikle skoleveilederen, blant annet snakker om nettressursen www.seksuellatferd.no. Filmen ligger på Konfliktrådets YouTubekanal.